Brochure

Atlas | 10 jaar Huis van het Nederlands

Overal Taal

Nederlands leren?Maryam

Maryam

Ik moest een nieuwe taal leren, nieuwe vrienden vinden en werk zoeken, maar bovendien moest ik goed integreren als ik mezelf thuis wil voelen. Voor een tijdje voelde ik me een vreemdeling hier, soms een vreemdeling voor mezelf, en daarom vond ik dat heel moeilijk. Nu dat ik vrienden heb en Nederlands aan het leren ben, hoop ik dat ik mij snel thuis voel.

Het Huis van het Nederlands
Een startpunt voor iedereen die Nederlands wil leren

Het ontstaan van het Huis van het Nederlands

Enkele jaren geleden merkten docenten NT2 dat hun leerlingen niet altijd de juiste cursus volgden. Om dit op te lossen startte het ministerie van Onderwijs een aantal proefprojecten. Twee jaar later werden de Huizen van het Nederlands geboren. Sinds 2005 helpen ze mensen die Nederlands willen leren op weg. Ze stemmen het aanbod Nederlands van de NT2-centra af op de vraag van de cursist. Er zijn Huizen van het Nederlands in alle Vlaamse provincies en in de steden Antwerpen, Gent en Brussel.

schema dienstverlening

Stijgende dienstverlening van de Huizen van het Nederlands (HvN)

Het Huis van het Nederlands Antwerpen kreeg de laatste 10 jaar meer dan 140 000 aanmeldingen. Het aantal ingeschreven leerlingen in een NT2-centrum steeg van ongeveer 5 000 in 1995 naar bijna 17 000 in 2012. Zij volgden les bij ongeveer 400 docenten. De meeste leerlingen komen uit Marokko, Polen, Afghanistan, Irak en Turkije.

Wie leert Nederlands
in Vlaanderen?

De (gemiddelde) NT2-leerling:

 • woont minder dan een jaar in België
 • woont en leeft in de stad
 • is tussen 27 en 39 jaar oud
 • heeft al meer dan 10 jaar op school gezeten
 • studeert Nederlands om werk te vinden en contacten te leggen
 • heeft evenveel kans om man als vrouw te zijn
 • komt naar het Huis van het Nederlands via inburgering, VDAB, OCMW, een sociale huisvestingsmaatschappij, vrienden of familie

NT2 = Nederlands als tweede taal
Nederlands leren in een Nederlandstalige omgeving

Van het Huis van het Nederlands tot in de les Nederlands

stappen van het HVN

1. Intakegesprek

Consulent maakt profiel van kandidaat op. Consulent vraagt waarom kandidaat Nederlands wil volgen (werk vinden, opleiding volgen, opvolgen schoolgaande kinderen, …).

2. Test

 • Kandidaat is maximaal 12 jaar naar school geweest: test cognitieve vaardigheden
 • Kandidaat kan een beetje Nederlands: niveautest
 • Kandidaat kan niet goed lezen of schrijven: alfabetiseringstest

3. Les Nederlands

Consulent overloopt resultaten met kandidaat en zoekt meest geschikte cursus Nederlands.

 • Kandidaat schrijft zich onmiddellijk in
  of
 • Kandidaat staat op wachtlijst

voorbeeld test cognitieve vaardigheden

cognitieve test

NT2 van beginner tot gevorderde

Wat kan je als anders- talige?

 • Je stelt jezelf voor: wie je bent, hoe oud je bent, waar je woont, of je kinderen hebt, uit welk land je komt…
 • Je spreekt langzaam met een sterk en vaak moeilijk verstaanbaar accent.
 • Je kunt de kleine Wablieft (krant in duidelijke taal) lezen.
 • Je voert korte, sociale gesprekjes.
 • Je geeft basisinfo over je werk, je omgeving, je opleiding, …
 • Je spreekt langzaam en met een sterk accent.
 • Je kunt de Wablieft lezen.
 • Je vertelt over een reis.
 • Je begrijpt de hoofdlijnen van een presentatie.
 • Je geeft kort je mening tijdens een wijkvergadering.
 • Je vraagt zelf je paspoort aan aan de balie van de gemeente.
 • Je durft complexe zinnen maken.
 • Soms haper je en neem je een pauze.
 • Je beschrijft je dromen en ambities.
 • Je kunt Wablieftboeken lezen.
 • Je begrijpt de essentie van een speech van een burgemeester.
 • Je begrijpt het nieuws op de televisie.
 • Je legt aan de balie van de gemeente uit wat het probleem is bij het invullen van een formulier.
 • Je verwoordt duidelijke argumenten in een overleg of discussie met bekenden.
 • Je maakt nauwelijks fouten. Heel soms haper je nog even.
 • Je kunt vlot spreken met moedertaalsprekers.
 • Je volgt een debat zonder duidelijke structuur.
 • Je begrijpt een lezing over onbekende onderwerpen.
 • Je discussieert in onbekende groep over ingewikkelde, nieuwe thema’s.
 • Je kan nuances leggen.
 • Je formuleert meningen en ideeën met precisie.

Wat doe je als Nederlandstalige?

 • Je helpt je gesprekspartner.
 • Je stelt veel bijvragen, herhaalt en herformuleert.
 • Je vereenvoudigt de taal, maar blijft vormelijk correct.
 • Je schakelt niet over op een andere taal en gebruikt geen dialect.
 • Je spreekt heel langzaam en duidelijk.
 • Je spreekt langzaam en duidelijk.
 • Je houdt het gesprek op gang door open vragen te stellen.
 • Je vereenvoudigt de taal, maar blijft vormelijk correct.
 • Je schakelt niet over op een andere taal en gebruikt geen dialect.
 • Je spreekt duidelijk, niet te snel.
 • Je stelt open vragen.
 • Je gebruikt geen andere talen.
 • Je geeft anderstaligen de kans geven om zelf op hun woorden/verwoording te komen en neemt niet te snel over.
 • Je reikt woorden aan als ze van cruciaal belang zijn.
 • Je gebruikt standaardtaal en spreekt in een normaal tempo.
 • Je spreekt in een normaal tempo.
 • Als het gaat over vertrouwde onderwerpen, kan je woorden uit de omgangstaal gebruiken.

Nederlands leren op maat

Een taal leer je het best wanneer je ze gebruikt in het dagelijks leven. Daarom is het belangrijk te bepalen waarvoor de cursist het Nederlands het meest nodig heeft. Het Huis van het Nederlands, het Onthaalbureau Inburgering, VDAB, OCMW en de NT2-centra werken hiervoor samen. De lessen Nederlands spelen in op verschillende situaties: werk vinden, studeren, wonen in de wijk, kinderen opvoeden, … Op die manier kan iedereen een cursus volgen die past bij zijn behoeften.

De cursussen vinden zowel overdag als ’s avonds plaats. Cursisten kunnen het hele jaar door starten met een cursus. De meeste cursisten starten begin september of eind januari.

Extra ondersteuning voor cursisten:

 • lessen schrijven en lezen van het Latijnse schrift
 • trajectbegeleiding
 • logopedie en ondersteuning bij leerstoornissen
 • een openleercentrum om extra te oefenen
 • advies over zelfstudie bij de Taalgarage